Chén em booking bar ngọt nước

Đi bar em chọn rồi về nhà trọ của em làm đôi nháy. Em nó ngọt nước quá rên không chệch nhịp nào luôn.

Chén sướng hết cả buồi anh em à.