Cong mông lên em ơi

Em ngoan ngoãn nghe lời khẽ cong nhẹ mông để cho con cu được vào sâu hơn.