Em hàng xóm ở Vinhome

Vừa gặp dưới sảnh lên phòng thì thấy em nó đang như này rồi. Vui buồn lẫn lộn quá.