Góc khuất nghề trai bao ở Việt Nam

Cứ nghĩ là việc nhẹ lương cao. Đi làm thì mới biết được công việc nào cũng có áp lực riêng của nó. Trai bao ở Việt Nam cũng nhiều tai nạn nghề nghiệp lắm nhé.

Nhìn ông ẻm đi làm gặp bà chị như hổ đói ăn thịt người vậy. Khổ thân không lên được nữa rồi. Vẫn phải cố làm cho hết ca mới được cho về.