Tậm sự cùng gái ngành

Anh zai đi chén gái ngồi tâm sự một lúc rồi gạ được em trong ngành cho quay clip luôn.

Đúng là con gái thì yêu bằng tai.